• Професионална гимназия по промишлени технологии
    Професионална гимназия по промишлени технологии
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

Проекти

Практични финанси

Практични финанси

Нашите бъдещи финансови решения.

Научи повече
Подкрепа за успех

Подкрепа за успех

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ( ОП НОИР ) 2014-2020 г.

Научи повече