Задължителен държавен зрелостен изпит за придобиване на професионална квалификация -част практика

Задължителен държавен зрелостен изпит за придобиване на професионална квалификация -част практика

На 07.09, 08.09 и 09.09.2022г. от 08:30 часа, в ПГПТ Пазарджик ще се проведе ЗДИППК - част практика за специалности Топлотехника - ТКВХ и Автоматизирани системи