Дати за провеждане на ДЗИ и ЗДИППК през учебната 2023/2024г.

Дати за провеждане на ДЗИ и ЗДИППК през учебната 2023/2024г.