Прием след VII клас за учебната 2023/2024 г

Прием след VII клас за учебната 2023/2024 г

Професионална гимназия по промишлени технологии обявява прием на ученици след VII клас в следната специалност:

 

 

1. Професионално направление код 522 Електротехника и енергетика 

Професия: 522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации

Специалност: 5220408 Възобновяеми енергийни източници

Срок на обучение 5 години, дневна форма, 1 паралелка с  26 ученици - ІІ степен на професионална квалификация.

 

Предложената професия е единствена за община Пазарджик и област Пазарджик.

 

Свободни места след IV етап на класиране:

Специалност Възобновяеми енергийни източници - 13 места;