23.05.2023г. Провеждане на държавен зрелостен изпит за придобиване на професионална квалификация - част по теория на професията

23.05.2023г. Провеждане на държавен зрелостен изпит за придобиване на професионална квалификация - част по теория на професията