Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

https://mon.bg/bg/100925

За учебната 2021/2022г. Професионална гимназия по промишлени технологии предостави на своите ученици 9 лаптопа и 12 таблета за ефективно включване в ОРЕС.

Дейност 3: Проведено е обучение на педагогическите специалисти, като са издадени 7 сертификата.