Пробег на мира за отбелязване на Деня на мира 21.09.2022г.

Пробег на мира за отбелязване на Деня на мира 21.09.2022г.

Пробег на мира за отбелязване на Деня на мира 21.09.2022г.

Денят на мира с ученици от VIII, IX, X клас на Професионална гимназия по промишлени технологии гр. Пазарджик, които избраха две послания за световния Пробег на мира:

"Бъди промяната, която искаш да видиш в света!" на Махатма Ганди, носител на идеите за ненасилие и мир

и "Мир! Мир! Мир искаме! Разумност, светлина и сила в умовете на хората!"