25.08.2022г. Провеждане на задължителен държавен зрелостен изпит за придобиване на професионална квалификация

25.08.2022г. Провеждане на задължителен държавен зрелостен изпит за придобиване на професионална квалификация

На 25.08.2022г. от 08:30 часа в Професионална гимназия по промишлени технологии гр. Пазарджик ще се проведе задължителен държавен зрелостен изпит за придобиване на професионална квалификация - теория, за професиите Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна и Автоматизирани системи.