Паралелки

8а

Специалност: Възобновяеми енергийни източници ; Професия : Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации

Научи повече
9А

Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна

Научи повече
10А

10А

Топлотехника-топлинна, климатична, вентилационна и хладилна

Научи повече
12а

12а

Автоматизирани системи

Научи повече
11а

11а

Специалност: Топлотехника - топлинна , климатична, вентилационна и хладилна; Професия : Техник на енергийни съоръжения и инсталации

Научи повече